Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi

Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi: Tshivenda Grammar.

PFUFHIFHADZO KANA AKHIRONIMI

Tsumbo dza akhironimi:

 • ANC-African National Congress
 • LRC-Leaner Representative Council

LIKATELI (Makateli

Likateli ndi ipfi liangaredzaho zwithu zwinzhi.

Tsumbo dza likateli:

 • Munamba-vhuswa vhu no bikwa nga mafhi.
 • Mudzadze-mufumakadzi ana lutshetshe.

PFANYWA

Pfanywa ndi maipfi o fhambanaho manwalele, fhedzi a tshi amba zwi no fana.

Tsumbo dza pfanywa:

 • Sonona – tswima
 • Mutuku – dini

PHOLISEMI

Pholisemi ndi ipfi lithihi li na thalutshedzo nzhi.

Tsumbo dza pholisemi:

 • Fula-u la ha zwifuwo.
 • U fula mutshelo.
 • u fhisa tsimbi.
 • U bvisa khali tshivhasoni.

Homonimi

Homonimi ndi maipfi ane a nwalwa a fhambana zwine a amba.

Tsumbo dza homonimi:

 • Thoho ya muthu.
 • Thoho ya tshikolo.
 • Thoho ya mudi.

Looking for something specific?


Tshivenda Grade 10 Study Resources Collection Tshivenda HL FAL Grade 11 Study Resources Directory Tshivenda HL FAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts