Tshaka dza Maidioma a Tshivenda

Tshaka dza Maidioma a Tshivenda

Hafha ri do vha ri tshi kho u aba nga tshaka dza maidioma na tsumbo dza hone. Maidioma a Tshivenda o khethekanywa a vha na zwipida zwivhili. Uya nga ha munwali, Muday TS, hu na maidioma ane a thoma mnga thangi U. Ha dovha ha vha na maidioma a sa dzhiyi thangi. Maidioma a sa … Read more