Wiskunde (Mathematics) CAPS Document pdf – Lesson Plans for FET Phase Grade 10 – 12

This page contains Wiskunde (Mathematics) CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12 (Grade 10, Grade 11, and Grade 12).  The CAPS Document includes 2021, 2022, and 2023 latest Lesson Plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4. This is the most important information for Teachers and Learners, that guides the progress of the Wiskunde (Mathematics)  subject curriculum for the FET Phase as per the South African Department of Education standards.

---------------------------------------------------------------

Don't Get Stuck, Ask an Expert 👇

---------------------------------------------------------------

Wiskunde is ‘n taal wat gebruik maak van simbole en notasies om numeriese, meetkundige en grafiese verwantskappe te beskryf. Dit is ‘n menslike aktiwiteit wat waarneming, voorstelling en ondersoek na patrone en kwalitatiewe verwantskappe in fisiese en maatskaplike verskynsels sowel as tussen wiskundige voorwerpe behels. Dit help met die ontwikkelingsprosesse wat besluitneming ten opsigte van logiese en kritiese denke, akkuraatheid en probleemoplossing sal bevorder. Wiskundige probleemoplossing stel ons in staat om die wêreld (fisies, maatskaplik en ekonomies) te verstaan en bowenal leer dit ons om vindingryk te dink.

The document contains the prescribed learning content as well as the weekly and annual teaching plans for Wiskunde (Mathematics) for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12), which includes:

 • Informal Assessments
 • Daily Assessments
 • Moderation and Marking of Assessments
 • Tasks and Projects
 • Investigations
 • Practical Work, and
 • Demonstrations

The document gives a clear indication of what topics and learning outcomes are required for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4.

--- Advertisement ---
DONT MISS:  Mathematics Grade 10 (Maths) ATP 2024 PDF Download

--- Advertisement ---

Contents of the Wiskunde (Mathematics) CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12: Lesson Plans Details

--- Advertisement ---

Wiskunde (Mathematics) Grade 10

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines

Wiskunde (Mathematics) Grade 11

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines
--- Advertisement ---

Wiskunde (Mathematics) Grade 12

 • Weekly lesson plans for Term 1, Term 2, Term 3, and Term 4
 • Assessment Guidelines: Daily Assessments, Informal Assessments, Formal Assessments
 • Exams Guidelines
--- Advertisement ---

Download the Wiskunde (Mathematics)  CAPS Document for FET Phase Grade 10 – 12

Below you can download the Wiskunde (Mathematics) CAPS Document for FET Phase (Grade 10, Grade 11, and Grade 12) in pdf format.

“Vind al die Wiskunde Vak Graad 12 vorige vraestelle en memorandums in Afrikaanse taal, vanaf www.afrikaanspapers.com.”

“Find all 100s of Mathematics Subject Grade 12 previous question papers and memos in Afrikaans language, from www.afrikaanspapers.com

mathematics caps doc

View all #Mathematics-Grade 12 Study Resources

DONT MISS:  English Second Additional Language SAL CAPS Document - Lesson Plans for FET Phase Grade 10 – 12

We have compiled great resources for Mathematics Grade 12 students in one place. Find all Question Papers, Notes, Previous Tests, Annual Teaching Plans, and CAPS Documents.

APS Score Calculator


Did You See These?

DONT MISS:  Siswati First Additional Language FAL CAPS Document - Lesson Plans for FET Phase Grade 10 – 12

Send Us a WhatsApp Message

join whatsapp

065 380 8708

Find Articles by Authors
Temoso
My Courses Editor