Mamudi ndi mini: Tshaka dza mamudi na tsumbo

Mamudi ndi mini: Tshaka dza mamudi na tsumbo Tshivenda grammar.

Mamudi ndi mini?

Mamudi ndi zwine maiti a vha zwone

Tshaka dza mamudi na tsmbo

Ḽimudi ḽa tsumbo

Ḽimudi ḽa tsumbo ḽi ri vhudza uri zwithu zwi khou itea.

Tsumbo dza Ḽimudi ḽa tsumbo:

Thenda khanedza

 • Ndi tamba bola – Athi tambi bola
 • Vho swika madekwe – A vho ngo swika madekwe.

Limudi la gonelo

Limudi la gonelo ḽi ri sumbedza u konadzea ha zwithu.

 • Vho Mbedzi vha nga imba.
 • Vhatambi vha nga imba.

Ḽimudi ḽa thendelo

Ḽimudi ḽa thendelo ḽi vhonala nga ḽitanganyi(uri) na ḽiṱhaphuwi(-e)

 • Ri ḽa uri ri fure.
 • Ri bika uri ri avhe.

Ḽimudi ḽa thevhekano

Ḽimudi ḽa thevhekano ḽi sumba u tevhekana ha zwithu.

 • Ndi ḓo ḓa, nda ḽa, nda eḓela.
 • Ndi ḓo vhala, nda ṅwala, nda phasa.

Ḽimudi ḽa tshitevheli

Ḽimudi ḽa tshitevheli ndi ḽimudi ḽine ḽa sumba nyito i no bvelela mazha.

 • Shumani u tshimbila a tshi ḽa.
 • Nkhangweleni u hasha a tshi sea.

Ḽimudi ḽa ndaelo

Ḽimudi ḽa ndaelo li shuma u nea ndaelo:

 • Ṅwalani
 • Kelelani.


Looking for something specific?