Zwiga zwa u vhala: Tshivenda Grammar

Zwiga zwa u vhala: Tshivenda Grammar for Grade 11 and Grade 12. Hu na zwiga zwa u vhala zwo fhambananaho. Hafha ni do guda nga ha zwiga zwa u vhala zwo fhambananaho.

--- Advertisement ---

Tshaka dza zwiga zwa u vhala

--- Advertisement ---

Tshithoma (. )

1. Tshishumiswa magumoni a fhungo.

Tsumbo: Mapfene o la mavhele.

--- Advertisement ---

2. Tshishumiswa kha lederekhau.

Tsumbo :mug.

Khoma (, )

1. Tsishumiswa musi fhungo ri tshi khou li khaula ra femuluwa.

Tsumbo :Ndo tuwa nga bisi, nda vhuya nga lukanyakanya,

2. Murendeni o sevha nga mashonzha, nzie, nemeneme.

--- Advertisement ---

Kholoni ( : )

Kholoni i shuma magumoni a fhungo ha tevhela mafhungo o ambiwaho nga munwe.

1. Vhuhwavho uri :”bikini na madzhulu”

u rangela mutevhe wa zwo bulwaho.

2. Pfarelo uri u do

kulumaga:tshitanga, giratshi, kamara ya u lela.

--- Advertisement ---

Tshivhudzisi (? )

1. Tshiga itshi tshi shumiswa nga murahu ha mbudziso.

Tsumbo: Ni do nwala lini mulingo?

Zwidevhe ( « « )

Zwishuma musi muthu a tshi khou nwala mafhungo o ambiwaho nga munwe.

Tsumbo: Vhori vha do « bika vhuswa ha matuku »

Search