Mapholisemi ndi mini: Tshivenda Grammar

Mapholisemi ndi mini: Tshivenda Grammar:

Mapholisemi ndi mini

Aya na one a a fana tshivhumbeo fhedzi zwine a amba zwi a elana zwa dovha zwa vha na vhushaka.

Tsumbo dza mapholiseni:

Fara:

  • Mapholisa vho fara mbava.
  • Deni o fara ṅwana nga tshanḓa.
  • Maine o ḓa u fara muḓi.

Fula:

  • O fula khali tshivhasoni.
  • Vhana vho ya u fula nombelo thavhani.

Ṱhoho:

  • Ṱhoho ya maanea a thi i pfesesi.
  • Vho-Mashau ndi ṱhoho ya tshikolo.
  • Ni so ngo hangwa musumo wa ṱhoho ya muḓi.
  • Ṱhoho yawe i a rema musi e maḓuvhani

Elelwani, ṱhoho dzoṱhe hafha dzi na vhushaka. Thouni hu shumiswa nthihi. Lingedzani u a bula ni tshi vhambedza na ṱhoho ya phukha.Looking for something specific?