Mapholisemi ndi mini: Tshivenda Grammar

Mapholisemi ndi mini: Tshivenda Grammar:

---------------------------------------------------------------

Don't Get Stuck, Ask an Expert 👇

---------------------------------------------------------------

--- Advertisement ---

Mapholisemi ndi mini

Aya na one a a fana tshivhumbeo fhedzi zwine a amba zwi a elana zwa dovha zwa vha na vhushaka.

--- Advertisement ---

Tsumbo dza mapholiseni:

Fara:

--- Advertisement ---

 • Mapholisa vho fara mbava.
 • Deni o fara ṅwana nga tshanḓa.
 • Maine o ḓa u fara muḓi.

Fula:

 • O fula khali tshivhasoni.
 • Vhana vho ya u fula nombelo thavhani.

Ṱhoho:

 • Ṱhoho ya maanea a thi i pfesesi.
 • Vho-Mashau ndi ṱhoho ya tshikolo.
 • Ni so ngo hangwa musumo wa ṱhoho ya muḓi.
 • Ṱhoho yawe i a rema musi e maḓuvhani

Elelwani, ṱhoho dzoṱhe hafha dzi na vhushaka. Thouni hu shumiswa nthihi. Lingedzani u a bula ni tshi vhambedza na ṱhoho ya phukha.

Mapholisemi ndi mini: Tshivenda Grammar

Tshivenda Grammar and Literature Resources

 1. U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari)
 2. Tsumbo dza Matanganyi
 3. Tshaka dza Masala na Tsumbo
 4. Tshaka dza Mafhungo na Tsumbo
 5. Thenda na Khanedza
 6. Tshaka dza Maaravhi na Tsumbo
 7. Homonimi Ndi mini
 8. Mapharonimi Tshivenda
 9. Tshaka dza manyanyu na tsumbo dza hone
 10. Madadzisi ndi mini? – Tshaka dza madazisi na tsumbo
 11. Maiti ndi mini? tshaka na tsumbo
 12. Mataluli ndi mini: Tsumbo na Tshaka
 13. Utukufhadza Madzina
 14. Zwiga zwa u vhala
 15. Nganeapfufhi ndi mini
 16. Tshaka dza Madzina dza Tshivenda
 17. Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi
 18. Tshaka dza Manwalwa a Litheretsha
 19. Inthaviyu – Tshaka na Tsumbo
 20. Mufhindulano (Dialogue)
 21. Athikili ya Gurannda
 22. Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo
 23. Muvhigo ndi mini (Report)
 24. Manweledzo (Samari) ndi mini
 25. Thodea dza Tshirendo kana Vhurendi: Tsenguluso
 26. Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo)
DONT MISS:  Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi
image

View all resources for your grade:

Tshivenda Grade 10 | Tshivenda Grade 11 | Tshivenda Grade 12

APS Score Calculator


Did You See These?

DONT MISS:  Vhaanewa Ndi mini? Tshivenda Literature

--- Advertisement ---
DONT MISS:  Maiti ndi mini? tshaka na tsumbo dza maiti Tshivenda

Send Us a WhatsApp Message

join whatsapp

065 380 8708

Find Articles by Authors
Temoso
My Courses Editor