khudano ndi mini? Tshivenda Literature

khudano ndi mini? Tshivenda Literature:

---------------------------------------------------------------

Don't Get Stuck, Ask an Expert 👇

---------------------------------------------------------------

--- Advertisement ---

Tshaka dza khudano

Khudano ndi musi hu si na pfano vhukati ha vhaanewa, vha tshi fhambana nga mihumbulo. Hu na tshaka mbili dza khudano:

--- Advertisement ---

Khudano ya nga ngomu

Kha khudano ya nga ngomu muthu u vha a tshi khou lwa na mihumbulo yawe ene mune,

--- Advertisement ---

Khudano ya nga nnda.

Kha khudano ya nga nnda vhathu vha tshi vha vha tshi khou lwa kana u semana, na zwinwevho. 

--- Advertisement ---

Video Lesson

khudano ndi mini? Tshivenda Literature

Tshivenda Grammar and Literature Resources

 1. U nwala Nganeavhutshilo ya Mufu (Obitshuwari)
 2. Tsumbo dza Matanganyi
 3. Tshaka dza Masala na Tsumbo
 4. Tshaka dza Mafhungo na Tsumbo
 5. Thenda na Khanedza
 6. Tshaka dza Maaravhi na Tsumbo
 7. Homonimi Ndi mini
 8. Mapharonimi Tshivenda
 9. Tshaka dza manyanyu na tsumbo dza hone
 10. Madadzisi ndi mini? – Tshaka dza madazisi na tsumbo
 11. Maiti ndi mini? tshaka na tsumbo
 12. Mataluli ndi mini: Tsumbo na Tshaka
 13. Utukufhadza Madzina
 14. Zwiga zwa u vhala
 15. Nganeapfufhi ndi mini
 16. Tshaka dza Madzina dza Tshivenda
 17. Akhironimi, Likateli (Makateli), Pfanywa, Homonimi, na Pholisemi
 18. Tshaka dza Manwalwa a Litheretsha
 19. Inthaviyu – Tshaka na Tsumbo
 20. Mufhindulano (Dialogue)
 21. Athikili ya Gurannda
 22. Vhurifhi ha Tshishaka na Tsumbo
 23. Muvhigo ndi mini (Report)
 24. Manweledzo (Samari) ndi mini
 25. Thodea dza Tshirendo kana Vhurendi: Tsenguluso
 26. Tshaka dza Vhurendi (Zwirendo)
DONT MISS:  Mapharonimi Tshivenda Grammar
image

View all resources for your grade:

Tshivenda Grade 10 | Tshivenda Grade 11 | Tshivenda Grade 12

APS Score Calculator


Did You See These?

DONT MISS:  Puloto ndi mini: Tshivenda Literature

Send Us a WhatsApp Message

join whatsapp
DONT MISS:  Zwiga zwa u vhala: Tshivenda Grammar

065 380 8708

Find Articles by Authors
Temoso
My Courses Editor