khudano ndi mini? Tshivenda Literature

khudano ndi mini? Tshivenda Literature:

Tshaka dza khudano

Khudano ndi musi hu si na pfano vhukati ha vhaanewa, vha tshi fhambana nga mihumbulo. Hu na tshaka mbili dza khudano:

Khudano ya nga ngomu

Kha khudano ya nga ngomu muthu u vha a tshi khou lwa na mihumbulo yawe ene mune,

Khudano ya nga nnda.

Kha khudano ya nga nnda vhathu vha tshi vha vha tshi khou lwa kana u semana, na zwinwevho. 

Video Lesson

Looking for something specific?


Tshivenda Grade 10 Study Resources Collection Tshivenda HL FAL Grade 11 Study Resources Directory Tshivenda HL FAL Grade 12 Study Resources Directory

Related Posts